Se podrá consultar en la web www.santantonimanacor.cat.
El lunes 11 de diciembre a las 20:30h se hará la presentación de la imagen oficial de las fiestas de Sant Antoni 2024 de Manacor en el antiguo horno de Can Ribot de c/Verónica 4
La imagen que llevarán las sudaderas de las próximas fiestas es la ganadora del concurso que se convocó durante las pasadas fiestas, obra de Joan Sitges Riera. Podréis conseguir la sudadera de este año
AGENCIA MANACORNOTICIAS 05/12/2023 - 05:04:00
Presentación de la imagen de las fiestas 2024. El lunes 11 de diciembre a las 20:30h se hará la presentación de la imagen oficial de las fiestas de Sant Antoni 2024 de Manacor. El lugar será en el antiguo horno de Can Ribot

Presentación de la imagen de las fiestas 2024. El lunes 11 de diciembre a las 20:30h se hará la presentación de la imagen oficial de las fiestas de Sant Antoni 2024 de Manacor. El lugar será en el antiguo horno de Can Ribot, en la calle de la Verònica número 4.

La imagen que llevarán las sudaderas de las próximas fiestas es la ganadora del concurso que se convocó durante las pasadas fiestas, obra de Joan Sitges Riera. Podréis conseguir la sudadera de este año y los demás productos santantoniers a este local. El horario de apertura se podrá consultar en la web www.santantonimanacor.cat.

Podréis encontrar las bases en la página web del Patronato. Animamos a todos a participar, que entre todos hicimos la fiesta más grande. ¡Visca Sant Antoni. Mateu Riera. Patronat de Sant Antoni.

Para poder escoger la imagen de 2025, el Patronato vuelve a abrir un concurso que esperamos tenga tanto nivel como estos años pasados. Podréis encontrar las bases en la página web del Patronato. Animamos a todos a participar, que entre todos hicimos la fiesta más grande. ¡Visca Sant Antoni. Mateu Riera. Patronat de Sant Antoni.

XVII Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2025. El Patronat de Sant Antoni de Manacor convoca el XVII concurs del disseny de la imatge que es representarà a les dessuadores i objectes de les festes de sant Antoni 2025. El concurs es regeix per les següents

Bases: Primera. Destinataris.

 Aquest concurs està destinat a qualsevol persona que se senti santantoniera.

 Hi haurà dos finalistes i un únic disseny guanyador.

 El disseny guanyador serà l’oficial de les festes i anirà estampat a les dessuadores i altres objectes de mercaderies oficials si es considera adient.

 Els dissenys dels dos finalistes i el del guanyador passaran a formar part del fons del Patronat de sant Antoni, que es reserva el dret de reproducció, exposició i catalogació com a elements de patrimoni del Patronat de sant Antoni.

 El/guanyador/a rebrà un reconeixement públic per part del Patronat de sant Antoni i un premi en metàl·lic de 500€. Segona. Format, dimensions, característiques del logo/símbol i criteris de valoració.

 Cada participant presentarà tants dissenys originals i inèdits com vulgui.

 La impressió serà en paper mida A4 i amb un màxim de 4 colors (sense tenir en compte el logo/símbol del Patronat). El disseny ha d'incloure:

1. El text: "Sant Antoni 2025 Manacor"

2. El logo/símbol del Patronat de sant Antoni, que es pot aconseguir a la pàgina web https://www.santantonimanacor.cat o a aquest enllaç.

 Es valorarà positivament la inclusió d'un eslògan representatiu de les festes de sant Antoni.

 El disseny ha de fer referència als personatges representatius de la festa de sant Antoni de Manacor i ha de poder anar destinat a qualsevol mena de públic.

 S'ha de tenir present que el disseny ha d'anar estampat sobre fons negre i únicament a la part anterior de la dessuadora. Tercera. Identificació, presentació i exposició de treballs.

 Els treballs s'han de presentar en un sobre tancat i només identificable per un pseudònim, i han de contenir la següent documentació:

1. Impressió en paper.

2. Sobre tancat amb un pseudònim escrit damunt, que contingui les dades personals: nom i llinatges, DNI, adreça, telèfon de contacte i/o adreça electrònica.

 Els treballs es presentaran a la delegació de Cultura de l'Ajuntament de Manacor amb la referència "Concurs disseny sant Antoni 2025".

 El termini de presentació de treballs comença l'11 de desembre de 2023 i finalitza el 31 de gener de 2024 a les 14h.

 Si és possible, tots els cartells seleccionats seran exposats durant les festes de 2025. Els dissenys no finalistes podran arreplegar-se el darrer dia de l'exposició dels cartells. S'entendrà que els autors que no passin a recollir-los cedeixen permanentment els drets de reproducció i exposició al Patronat de sant Antoni.

 Només hauran de presentar el disseny en format digital el guanyador i els finalistes, en format JPEG i amb una resolució mínima de 300 ppp. Quarta. Jurat i veredicte.

 El Jurat del concurs, que valorarà l'originalitat dels dissenys, la qualitat artística i l'adequació al tema de la convocatòria, estarà format per persones relacionades amb el món de les arts i la cultura vinculades amb Manacor.

 El veredicte es farà públic el mes de febrer de 2024 a la pàgina web oficial del Patronat i mitjançant un comunicat de premsa.

 Si el jurat considera que no hi ha hagut el nivell esperat, pot declarar desert el concurs.

 El reconeixement al guanyador es farà el dia de la presentació de la imatge. Cinquena. Acceptació de les bases.

 La presentació a la convocatòria del present concurs suposa acceptar completament aquestes bases. El seu incompliment implicarà l'exclusió automàtica del concurs.

 L'organització del concurs resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases.

 Per a qualsevol dubte, es poden enviar les consultes a l'adreça [email protected] Manacor, novembre de 2023

PATRONAT DE SANT ANTONI...............

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Pere
Hisenda que en sap de tot això? Quina contabilitat duen? Fan factura? Donen ticket?