423 ajudes d’habitatge durant l’any 2020, les quals ascendeixen
L’Ajuntament d’Inca ha atorgat un total de 423 ajudes d’habitatge durant l’any 2020, les quals ascendeixen a un import total de 228.291,82 euros
D’altra banda, es varen concedir també 15 ajudes per al pagament de quotes d’hipoteques amb un import mitjà de 374,38 euros. En aquest segon cas, la quantia de les ajudes ascendeix a 5.615,77 euros.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 26/01/2021 - 05:35:00
Des de Serveis Socials fem un seguiment permanent de totes les famílies vulnerables que tenen expedient i els nous usuaris per tal de garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques

Inca destina més de 225.000 euros en ajudes d’habitatge en 2020. L’Ajuntament d’Inca ha atorgat un total de 423 ajudes d’habitatge durant l’any 2020, les quals ascendeixen a un import total de 228.291,82 euros. D’aquesta manera, el consistori ha ajudat 211 famílies i persones especialment vulnerables, evitant així molts de desnonaments al municipi.

«Ara més que mai, hem de destinar tots els recursos humans, materials i econòmics que tinguem al nostre abast per intentar pal·liar la situació provocada per la pandèmia. Estam preparats per donar cobertura als inquers i inqueres que pateixin una situació més vulnerable i garantir que tothom tengui cobertes les necessitats bàsiques», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

228.291,82 euros. D’aquesta manera, el consistori ha ajudat 211 famílies i persones especialment vulnerables, evitant així molts de desnonaments al municipi.

Així doncs, l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca va destinar l’any passat un total de 222.676,05 euros per al pagament de 408 ajudes de lloguer, amb un import mitjà de 545,77 euros per ajuda. D’altra banda, es varen concedir també 15 ajudes per al pagament de quotes d’hipoteques amb un import mitjà de 374,38 euros. En aquest segon cas, la quantia de les ajudes ascendeix a 5.615,77 euros.

Pel que fa al nombre de famílies que s’han beneficiat d’aquestes ajudes, un total de 201 nuclis de convivència han percebut l’ajuda de lloguer amb una quantia mitjana de 1.107,84 euros per família. Així mateix, les ajudes per al pagament d’hipoteques s’ha atorgat a 10 famílies, amb un import mitjà de 561,58 euros per nucli familiar. Per tant, concretament un total de 211 famílies d’Inca s’han beneficiat d’aquestes ajudes directes d'habitatge que atorga l'Ajuntament d’Inca.

Finalment, destacar que les ajudes d'habitatge, incloses les de lloguer i hipoteca, suposen el 70% de les ajudes econòmiques que es concedeixen mensualment des de l’àrea de Serveis Socials. La resta d’ajudes econòmiques són per a serveis de primera necessitat, com per exemple medicament o per poder pagar factures de subministraments bàsics.

«Des de Serveis Socials fem un seguiment permanent de totes les famílies vulnerables que tenen expedient i els nous usuaris per tal de garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques i assegurar que disposen de l’ajuda necessària», destaca la regidora de Serveis socials i Nova normalitat, Maria Antònia Pons.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado