Capdepera
Capdepera aprova el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals
El ple de l'ajuntament aprova el projecte que es centra en tres eixos principals.
ajcapdepera.net 18/06/2021 - 15:27:36
Capdepera aprova el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals. 

El ple de l'ajuntament aprova el projecte que es centra en tres eixos principals, intervenció preventiva, sensibilització i cultura de risc i governació per a la defensa. 

El Ple de l'Ajuntament de Capdepera va aprovar a la seva darrera sessió l'aprovació del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, tal com estableix el IV Pla general contra incendis de les Balears. 

En aquest sentit, el Pla Especial d'Emergències davant el risc d'Incendis Forestals de les Illes Balears (INFOBAL) estableix una prioritat alta pel que fa a la redacció del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals al municipi de Capdepera, donat que el municipi compta amb un 49,2% de la seva superfície de sòl forestal i amb una alta continuïtat entre nuclis urbans i terrenys forestals, fet que incrementa el risc d'incendis. 

Els objectius del pla, que abans de la seva aprovació ha estat validat per la conselleria de Medi Ambient, són els de conèixer i quantificar la dimensió del problema que suposa un incendi forestal, conèixer les causes i factors que afecten el risc municipal, minimitzar els danys derivats d'un incendi forestal, minimitzar el nombre d'incendis produïts per causes antròpiques i, de forma específica, recollir les actuacions planificades d'àmbit superior i dissenyar accions d'anticipació a l'incendi amb una planificació de 10 anys per executar les accions. Inclou accions de defensa de tres tipus: intervenció preventiva sobre el territori, sensibilització i cultura del risc i governació per a la defensa. 

Els incendis provoquen greus danys en les masses forestals, amb la consegüent repercussió negativa sobre el medi ambient i la societat. Si a això s'hi afegeix la presència de nuclis poblats contigus a terreny forestal (habitatges en la interfície urbana forestal), aquests incendis poden donar lloc a situacions d'emergència més complexes en pro de salvaguardar les vides humanes i les propietats particulars. 
 
 
Reciente
Visto
Comentado